Understanding Jiu Jitsu: DRP Talks with Gamblers Jiu Jitsu & Kickboxing Club in Palm Beach Gardens, FL

We sat down with Donald Russel of DRP (Donald Russell Performance) to discuss what Gamblers Jiu-Jitsu & Kickboxing Club is all about and understanding Jiu-Jitsu.  Check out the video!